บริการสร้างโปรแกรมเฉพาะธุรกิจ | Software Development

codingบริษัท เอนเทอร์ ดอท คอม จำกัด พร้อมที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ให้กับบริษัทที่ต้องการระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของบริษัทฯ โดยเรามีทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่จะสร้างระบบได้หลากหลายธุรกิจ เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบกับธุรกิจเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมสำหรับร้านค้าปลีก โปรแกรมซื้อ-ขาย โปรแกรมสต๊อกสินค้า โปรแกรมธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม หอพัก ห้องเช่า สปา ฟิตเนส ฯลฯ

  • เอนเทอร์ ดอท คอม มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ไม่เพียงด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ด้วยการค้นคว้าหากระบวนการในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
  • เอนเทอร์ ดอท คอม ให้บริการด้วยราคาที่เหมาะสม และเงื่อนไขที่เปิดเผยและเป็นธรรม
  • เอนเทอร์ ดอท คอม มีบริการสอนการใช้โปรแกรม และ รับประกันการใช้งานโปรแกรมของท่าน

Software Smart Series Package

edc_banner_slide_Software001

Smart Stock & Inventory
(โปรแกรมซื้อ-ขาย ร้านค้าปลีก)

Smart Apartment
(โปรแกรมจัดการห้องเช่า/หอพัก)

Smart Tutor
(โปรแกรมจัดการสถาบันกวดวิชา)

Smart Spa
(โปรแกรมบริหารระบบสปา)