อุปกรณ์ไอที | IT Products & Accessories

เรามีจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไอทีมากมาย หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ

  • อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น Ram/Internal Harddisk/CPU/VGA Card/Power supply ฯลฯ
PROCESADOR INTEL 2
ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจาก ส่วนรับข้อมูล(Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
Asus_P6T7_WS
เมนบอร์ด (Mainboard)
ศูนย์กลางของการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มี Chipset ทำหน้าที่รับ/ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ อีกขั้นหนึ่งเมนบอร์ด (Mainboard)นิยมใช้มาตรฐานการออกแบบ ATX (Advance Technology Extension) ปรับปรุงจากระบบเก่าที่เป็นแบบBody AT โดยแบบใหม่จะมีการปรับปรุงบริเวณ ซีพียู(CPU)โดยจะย้ายไปไกลพัดลมของแหล่งจ่ายไฟ(Power Supply) ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น
toshiba-900gb-hdd
หน่วยความจำถาวรหรือ หน่วยความจำหลัก (Hard Disk)
ใช้ในการเก็บข้อมูล และ รอม (ROM: Read Only Memory) ที่ใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจำถาวรจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง
dom-generic-w
หน่วยความจำชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory)
เป็นหน่วยความจำที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน ข้อมูลและชุดคำสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เราปิดเครื่อง
  • อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer/Scanner/Flash Drive/External Harddisk/CD/DVD/Mouse/UPS ฯลฯ
ultraslim-wireless-keyboard-mouseoriginal-1410357856806151141V600_550px