บริการสำรองข้อมูล | Backup System

IMG_4467
IMG_4463

บริษัท เอนเทอร์ ดอท คอม จำกัด มีบริการเกี่ยวกับการเก็บสำรองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสำรองผ่าน backup tape หรือ external harddisk และนำมาเก็บไว้ภายนอกบริษัทหรือองค์กรของท่าน เพื่อมั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ นั้นไม่มีการสูญหาย หากเกิดอัคคีภัย การโจรกรรม หรือเหตุไม่คาดฝันอื่นๆ โดยเรามีทีมงานเข้าไปเก็บ backup tape/external harddisk ให้แก่ท่านทุกวัน และเรายังมีอุปกรณ์กล่อง turtle box สำหรับใส่ backup tape/external harddisk เพื่อป้องกันการกระแทก และป้องกันคลื่นจากรังสีแม่เหล็กได้