บริการดูแลรักษาระบบไอที | IT Maintenance

Slide222

เรามั่นใจว่าคุณสามารถฝากงานไอทีไว้กับเราได้ บริการดูแลด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้กับองค์กรของท่าน เรามีบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไอทีของท่าน ในรูปแบบของ Maintenance Agreement Services (MA) ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย (Network) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องลูกข่าย (Client หรือ Workstation) และอุปกรณ์เชื่อมต่อด้านเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคสำนักงาน (Printer Server, Fax Server) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้การให้บริการ Maintenance Agreement Services ยังรวมไปถึง การให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครืองข่าย ให้ถูกต้องและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อปัญหาได้

ขั้นตอนการให้บริการของเรามีดังนี้

MAServices

 

รูปแบบการให้บริการ

เป็นลักษณะของสัญญาการให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือระบบไอทีทั้งระบบ ทั้งที่ซื้อจากทางบริษัทฯและที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคอยให้คำแนะนำและช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้ได้โดยรวดเร็วโดยมีทีมงานวิศวกร ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบของท่านได้ทันที ผ่านระบบ VPN ซึ่งรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้เรายังมีพนักงาน On-Site ที่สามารถบริการลูกค้าได้ทันท่วงทีที่เกิดปัญหา ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านด้านค่าใช้จ่ายในการจ้างฝ่าย IT โดยมีลักษณะดังนี้

  • มีกำหนดระยะเวลาของสัญญาในการให้บริการ
  • เข้าให้บริการประจำทุกเดือนที่หน่วยงาน หรือ ศูนย์ให้บริการของท่าน
  • บริการรวดเร็ว ภายใน 4-6 ชัวโมง กรณีฉุกเฉิน
  • สามารถแก้ปัญหาที่แจ้งเข้ามาทางโทรศัพท์ หรือเข้ามารับบริการให้การช่วยเหลือผ่านระบบ Online ได้ทันที
  • ปฎิบัติตามมาตรฐานการให้บริการตามนโยบายในหน่วยงานท่าน

ข้อดีของบริการ Maintenance Agreement Service

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจัดจ้างพนักงานมาดูแลระบบเอง ให้บริการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีประวัติของแต่ละเครื่องอยู่ในระบบ
  • ได้รับการดูแลอย่างใส่ใจโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานเป็นทีมและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ครบทุกด้าน
  • สามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างแน่นอน
  • รายงานปัญหาให้ลูกค้ารับทราบ รวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยง