บริการไอที | IT Outsource Services

“เพียงใช้บริการไอทีกับเราที่เดียว เหมือนมีทีมดูแลไอทีทั้งระบบครบวงจร”


Computer repair


edc_banner_slide_ITResource

บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

On-Site Service

edc_banner_slide_about

หากท่านมีปัญหาเร่งด่วน
รามีทีมงานด้านไอทีที่มีความชำนาญ
ให้บริการนอกสถานที่

Network Services

edc_banner_slide_service

บริการตรวจสอบ เชื่อมต่อ
ระบบเน็ทเวิร์คได้ทุกรูปแบบ

Data Backup & Recovery

IMG_4463

บริการสำรองข้อมูลที่สำคัญ
ให้กับบริษัทของท่าน

Server Management

2014-10-27-13-33-40_deco

บริการวางแผน ติดตั้ง และตรวจสอบ
การทำงานของระบบ Server

Programming & Software Support


edc_banner_slide_inventory

บริการ ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข
ปัญหาด้าน Software สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมเฉพาะทาง

Website Support

edc_banner_slide_WebHost

บริการ ให้คำแนะนำ จัดหา ดูแล ติดตั้ง
ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาด้านเว็บไซด์ ครบวงจร

POS Support

Point_of_sales_POS

บริการ ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบ POS พร้อม จัดหาอุปกรณ์ ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ

CCTV & PBX Service

cctv-camera

บริการติดตั้งตรวจสอบแก้ไขกล้องวงจรปิด และ ตู้สาขา โดยใช้งานเชื่อมต่อกับระบบ Internet / พร้อมการเก็บข้อมูลย้อนหลัง