GTX 2050

มาแล้วภาพ และสเปคของการ์ดจอรุ่นใหม่ Geforce ซีรีส์ 20 จากค่าย Nvidia

สรุปแล้วในงาน Nvidia เปิดตัวออกมาก่อน 3 รุ่น คือ RTX 2070, RTX 2080 และ RTX 2080 Ti อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ช่วงเวลาที่ทาง Nvidia จะมีงานเปิดตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ Geforce ซีรีส์ 20 ก็มีข้อมูลของตัวการ์ด และภาพของการ์ดรุ่นใหม่นี้จากแบรนด์ต่างๆ ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการ์ดรุ่นใหม่จะมีเปิดตัว 5 รุ่น คือ GTX 2050, GTX 2060, RTX 2070, RTX 2080 และ RTX 2080 Ti โดยทั้งหมดใช้สถาปัตยกรรมแบบ Turing GPU Graphics Card Name NVIDIA GeForce GTX 2050 NVIDIA GeForce…