Network

วิธีทำ Map Network Drive เพื่อแชร์ไฟล์ ระหว่างเครื่องที่ใช้ระบบ Windows

การ Map Network Drive คือ การที่เราจำลองไดร์ฟของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้มาใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในคอมพิวเตอร์เครื่อง A มีไดร์ฟ C: กับ D: อยู่ แต่เรานั้นมีความจำเป็นต้องรับ-ส่งไฟล์ไปยังไดร์ฟ E: ของคอมพิวเตอร์เครื่อง B อยู่เป็นประจำ เพื่อความสะดวกในการทำงาน เราจึง “Map Network Drive” จำลองไดร์ฟ E: ของคอมฯ B ให้มาเป็นไดร์ฟ Z: ของคอมฯ A ซะเลย ไดร์ฟ  Z: บนคอมฯ  A ที่จริงก็คือ ไดร์ฟ E: ของคอมฯ B นั่นเอง ในระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เมื่อเราต้องการจะเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่าย ระบบจะบังคับให้เราระบุตำแหน่งของไฟล์อย่างชัดเจน เช่น เราต้องการเข้า ไดร์ฟ E: ของคอมฯ…