Recent Files

ปิด Recent Files ใน Windows 10 อย่าให้ใครรู้ว่าเราเปิดไฟล์อะไร

ใน Windows 10 มันจะมีฟีเจอร์อันไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่งคือ “Recent Files” หรือฟีเจอร์ประจานประวัติการเปิดไฟล์ของเราทั้งหมดไว้ที่ Quick access ใน File Explorer (ง่าย ๆ คือ เปิด My Computer เมื่อไร เห็นเมื่อนั้น) ซึ่งถ้าใครใช้คอมพ์ส่วนตัวคงไม่มีปัญหา แต่ถ้าใช้คอมพ์ แบบส่วนรวมที่จะมีคนอื่นมาใช้ต่อ อาจมีปัญหาแน่ถ้าเราเปิดไฟล์….ไว้ แล้วคนอื่นมาเห็น ดังนั้น เรามาปิดฟีเจอร์นี้ให้หมดเรื่องเลยดีกว่า 1. ไปที่ My Computer หรือ This PC จากนั้นให้คลิกไปที่ Quick access เสร็จแล้วให้สังเกตที่มุมซ้ายบน จะเห็นคำว่า “File” คลิกเข้าไปเลยครับ แล้วคลิกต่อที่ตัวเลือก “Change folder and search options” ตามภาพ 2. หลังคลิกตัวเลือกดังกล่าว ก็จะเข้าสู่หน้า…